Actualisatie van de atlas van de onbevaarbare waterlopen

Van 19 juni tot 8 juli 2020 loopt een openbaar onderzoek i.v.m. de actualisatie van de atlas onbevaarbare waterlopen.

Het provinciebestuur actualiseert de Atlas Onbevaarbare Waterlopen. Daarin staan de waterlopen die een belangrijke afwateringsfunctie hebben. De provincie vormt de papieren atlas om tot een digitale versie.

Sommige waterlopen hebben zich in de loop der jaren natuurlijk verplaatst, andere waterlopen blijken door de jaren heen te zijn omgeleid. In het kader van de opmaak van een coherente digitale atlas is het belangrijk deze situatie te regulariseren. Het kan ook zijn dat een deel van een waterloop is opgenomen in de riolering of geen functie meer heeft, of dat een gracht beter kan worden gerangschikt als waterloop omwille van het algemeen belang.

De provincie Oost-Vlaanderen heeft, in samenspraak met de stad Gent, de Polder van Moervaart en Zuidlede, de Watering oude Kale en Meirebeek en de Watering de Assels, de aanpassingen opgelijst en aangeduid op een kaart. Dit voorstel ligt nu in openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek loopt van vrijdag 19 juni 2020 tot en met woensdag 8 juli 2020.

Iedere belanghebbende kan in die periode opmerkingen of bezwaren indienen bij de wijzigingen, enkel door een aangetekende brief met ontvangstmelding te sturen aan de burgemeester van Gent, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Gelieve bij je opmerking altijd aan te geven over welke waterloop het gaat. Gebruik daarvoor best het nummer dat op de kaart is weergegeven (zie bijlage). Bezwaren zijn enkel geldig indien zij de naam en het adres van de bezwaarindiener bevatten.

Je kan alle documenten hieronder raadplegen.

  • meer uitleg over het openbaar onderzoek
  • kaart met de waterlopen waarover het gaat

Meer info:

Contactpersoon Stad Gent: Patrick De Winter (09 266 79 83 of patrick.dewinter@stad.gent)
Contactpersoon provincie: Tine Buysse (09 267 76 27 of tine.buysse@oost-vlaanderen.be)