Zwijnaardse Dries- Kalanjebulk- Schaapsveld

Van 11 oktober tot 17 november 2021 loopt er een openbaar onderzoek over bovengenoemde plaatsnamen.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 27/09/2021 waarbij voor de nieuwe wegenis binnen de verkaveling gelegen tussen De Pintelaan en Zwijnaardsesteenweg te Gent de namen ‘Zwijnaardse Dries', 'Kalanjebulk' en 'Schaapsveld'  principieel zijn vastgesteld.

De stukken van het dossier zijn onderaan deze pagina te raadplegen. Je kan ze ook inkijken bij de Balie Bouwen. Maak daarvoor een afspraak bij de Balie Bouwen, de openingsuren vind je ook terug onderaan deze pagina.

Je kan je bezwaren en opmerkingen indienen binnen de termijn van het openbaar onderzoek dat aanvangt op 11/10/2021 en eindigt op 17/11/2021. Je kan deze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent. Of je kan je bezwaren en opmerkingen ook per mail indienen via het e-mailadres DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent.

Vermeld duidelijk op de bezwaren en opmerkingen de betrokken straatnaam als referentie.

Bezwaren en opmerkingen die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden, zijn onontvankelijk.