Yvonne Fontainestraat

Van 4 mei tot 9 juni 2021 loopt een openbaar onderzoek naar de principiële vaststelling van deze plaatsnaam.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 26/04/2021 waarbij voor de nieuwe ontsluitingsweg die de Drieselstraat verbindt met de afrit Schansakker (R4) te Oostakker de naam 'Yvonne Fontainestraat' principieel is vastgesteld.

De stukken van het dossier kan je op deze pagina raadplegen en zijn ook bij de Balie Bouwen in te kijken. Maak een afspraak bij de Balie Bouwen, de openingsuren vind je terug onderaan deze pagina.

Ja kan je bezwaren en opmerkingen indienen binnen de termijn van het openbaar onderzoek dat aanvangt op 04/05/2021 en eindigt op 09/06/2021. Je kan deze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent. Of ja kan je bezwaren en opmerkingen ook per mail indienen via het e-mailadres DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent.

Vermeld duidelijk op de bezwaren en opmerkingen de betrokken straatnaam als referentie.

Bezwaren en opmerkingen die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden, zijn onontvankelijk.

Gemeenteraadsbesluit

voor dit dossier PDF (68.1 KB)

Plan nieuwe toestand

voor dit dossier PDF (254.82 KB)

Situatieplan

voor dit dossier PDF (491.07 KB)