Vinkeslagstraat

Van 1 februari tot 2 maart 2021 loopt een gezamenlijk openbaar onderzoek naar de realisatie van het rooilijnplan bij bovengenoemde locatie.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat in de gemeenteraad van 14 december 2020 het ontwerp van rooilijnplan voor de realisatie van een fiets- en wandelpad tussen de Hoevestraat, de Vinkeslagstraat en de Frans Louwersstraat en het daaraan gekoppelde onteigeningsbesluit voorlopig werden vastgesteld.

In toepassing van het Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 en het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 zal een gezamenlijk openbaar onderzoek worden gehouden van maandag 1 februari 2021 tot en met dinsdag 2 maart 2021 dat bestaat uit 2 delen.

  • DEEL 1 Aankondiging over het ontwerp van rooilijnplan

Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2020 tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan met bijbehorend plan en motivatienota, vind je onderaan deze pagina bij de documenten.
Je kunt deze documenten ook inkijken bij de Balie Bouwen na afspraak. De contactgegevens en openingsuren van de Balie Bouwen vind je onderaan op deze pagina.

Wanneer je opmerkingen of bezwaren wenst in te dienen over het ontwerp kan dit:

  • door een brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen van Gent, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, (een aangetekende brief is niet nodig)
  • of door te mailen naar DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent,
  • of door het bezwaarschrift tegen ontvangstbewijs af te geven op het Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent, of bij de Balie Bouwen.Je kunt deze documenten ook inkijken bij de Balie Bouwen na afspraak. De contactgegevens en openingsuren van de Balie Bouwen vind je onderaan op deze pagina.

Hierbij vermeld je ‘bezwaarschrift tegen het rooilijnplan fiets- en wandelpad tussen
de Hoevestraat, de Vinkeslagstraat en de Frans Louwersstraat
’ in het onderwerp.

  • DEEL 2 Aankondiging over het voorlopig onteigeningsbesluit

Het te onteigenen goed is gelegen ter hoogte van de Frans Louwersstraat en kruising van de tramsporen.

Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2020 ter goedkeuring van het voorlopige onteigeningsbesluit met het bijbehorende onteigeningsplan, motiveringsnota en
projectnota, vind je onderaan deze pagina bij de documenten.

Je kunt deze documenten ook inkijken bij de Balie Bouwen na afspraak. De contactgegevens en openingsuren van de Balie Bouwen vind je onderaan op deze pagina. 

Wanneer je opmerkingen of bezwaren wenst in te dienen over het ontwerp kan dit:

  • door een brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen van Gent, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, (een aangetekende brief is niet nodig)
  • of door te mailen naar DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent,
  • of door het bezwaarschrift tegen ontvangstbewijs af te geven op het Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent, of bij de Balie Bouwen. De contactgegevens en openingsuren van de Balie Bouwen vind  je onderaan deze pagina.

Hierbij vermeld je in het onderwerp ‘bezwaarschrift tegen het voorlopig onteigeningsbesluit: fiets- en wandelpad tussen de Hoevestraat, de Vinkeslagstraat en de Frans Louwersstraat’.