Smalleheerweg

Van maandag 10 januari 2022 tot en met donderdag 10 februari 2022 loopt een openbaar onderzoek rond deze plaatsnaam.

Bekendmaking – Openbaar onderzoek - Voorlopige vaststelling van de afschaffing van een deel van de gemeenteweg Smalleheerweg te Oostakker gelegen binnen het bedrijventerrein R4-Oostakker Noord, ten westen van het rondpunt met de Drieselstraat

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat in de gemeenteraad van 20 december 2021 de afschaffing van een deel van de gemeenteweg Smalleheerweg te Oostakker gelegen binnen het bedrijventerrein R4-Oostakker Noord, ten westen van het rondpunt met de Drieselstraat voorlopig werd vastgesteld.

In toepassing van het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 zal een openbaar onderzoek worden gehouden van maandag 10 januari 2022 tot en met donderdag 10 februari 2022.

Aankondiging over de gedeeltelijke afschaffing van Smalleheerweg

Het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2021 tot voorlopige vaststelling van de gedeeltelijke afschaffing van Smalleheerweg met bijhorend plan en motiveringsnota, vind je op deze pagina.

Je kan deze documenten ook raadplegen onderaan deze pagina of inkijken bij de Balie Bouwen in het Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. Maak daarvoor een afspraak bij de balie bouwen (contactgegevens en openingsuren vind je onderaan deze pagina), bel 09 266 79 50 of zend een e-mail naar bouwen@stad.gent.

Wanneer je opmerkingen of bezwaren wenst in te dienen over het ontwerp kan dit:

  • door een brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen van Gent, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, (een aangetekende brief is niet nodig)
  • of door te mailen naar DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent,
  • of door het bezwaarschrift tegen ontvangstbewijs af te geven op het Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent, of bij de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent. Maak daarvoor een afspraak bij de Balie Bouwen.

Hierbij vermeldt u ‘bezwaarschrift tegen de gedeeltelijke afschaffing van Smalleheerweg’  in het onderwerp.

Het gemeenteraadsbesluit over dit dossier

Raadpleeg het hier PDF (87.54 KB)

De motiveringsnota over dit dossier

Lees hier verder DOCX (1.79 MB)

Het plan voor de afschaffing van de rooilijn

Raadpleeg het hier PDF (817.82 KB)