Slokkeboomstraat

Van 29 maart tot 3 mei 2021 loopt een openbaar onderzoek naar de principiële vaststelling van deze plaatsnaam.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 01/03/2021 waarbij voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van de doorsteek in het verlengde van de zijweg van de Achterstraat, voorbij het rond punt en postbus/adres Achterstraat 18, langs het park tot aan de Azaleastraat te Sint-Amandsberg de naam ‘Slokkeboomstraat’ principieel is vastgesteld.

De stukken van het dossier zijn op deze webpagina te raadplegen en zijn ook bij de Balie Bouwen in te kijken. Maak een afspraak bij de Balie Bouwen, de openingsuren vindt u hieronder terug. 

U kan uw bezwaren en opmerkingen indienen binnen de termijn van het openbaar onderzoek dat aanvangt op 29/03/2021 en eindigt op 03/05/2021. U kan deze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent. Of u kan uw bezwaren en opmerkingen ook per mail indienen via het e-mailadres DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent.

Vermeld duidelijk op de bezwaren en opmerkingen de betrokken straatnaam als referentie.

Bezwaren en opmerkingen die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden, zijn onontvankelijk.

Gemeenteraadsbesluit

voor dit dossier PDF (341.94 KB)

Plan nieuwe toestand

voor dit dossier PDF (706.34 KB)

Situatieplan

voor dit dossier PDF (384.88 KB)