Rozanetuin

Van 11 januari 2022 tot 21 februari 2022 loopt een openbaar onderzoek naar deze plaatsnaam.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2021 waarbij voor het parkje naast het buurthuis Prinsenhof, gelegen tussen Sint-Antoniuskaai en Zilverhof te Gent de naam ‘Rozanetuin’ principieel is vastgesteld.

De stukken van het dossier zijn onderaan deze pagina te raadplegen en zijn ook bij de Balie Bouwen in te kijken. Maak hiervoor een afspraak bij de Balie Bouwen, de openingsuren vind je ook terug onderaan deze pagina.

Je kan je bezwaren en opmerkingen indienen binnen de termijn van het openbaar onderzoek dat aanvangt op 11/01/2022 en eindigt op 21/02/2022. Je kan deze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent. Of je kan je bezwaren en opmerkingen ook per mail indienen via het e-mailadres DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent.

Vermeld duidelijk op de bezwaren en opmerkingen de betrokken straatnaam als referentie.

Bezwaren en opmerkingen die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden, zijn onontvankelijk.