Roger De Letterstraat

Van 14 december 2020 tot 22 januari 2021 loopt een openbaar onderzoek naar bovengenoemde plaatsnaam.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 24/11/2020 waarbij voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp voor het stuk weg gelegen tussen de Pijphoekstraat en het kruispunt met het 'Kioskpad' en het 'Vredesboompad' binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker de naam ‘Roger De Letterstraat’ principieel is vastgesteld.

De stukken van het dossier zijn hieronder te raadplegen en zijn ook bij de Balie Bouwen in te kijken. Maak een afspraak bij de Balie Bouwen, de openingsuren vindt u ook hieronder terug bij de contacten.

U kan uw bezwaren en opmerkingen indienen binnen de termijn van het openbaar onderzoek dat aanvangt op 14/12/2020 en eindigt op 22/01/2021. U kan deze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent. Of u kan uw bezwaren en opmerkingen ook per mail indienen via het e-mailadres DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent.

Vermeld duidelijk op de bezwaren en opmerkingen de betrokken straatnaam als referentie.

Bezwaren en opmerkingen die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden, zijn onontvankelijk.

Gemeenteraadsbesluit

voor dit dossier PDF (362.78 KB)

Plan bestaande toestand

voor dit dossier PDF (2.71 MB)

Plan nieuwe toestand

Situatieplan

voor dit dossier PDF (718.39 KB)