Rendelgat- Kalkbrugpad- Stekenevaardeken

Van 16 oktober tot 19 november 2020 loopt een openbaar onderzoek naar bovengenoemde plaatsnamen.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 28/09/2020 waarbij voor de onderdoorgang en de paden binnen het nieuwe project gelegen Nieuwland/Bomastraat te Gent de namen ‘Rendelgat’, ‘Kalkbrugpad’ en ‘Stekenevaardeken’ principieel zijn vastgesteld.

De stukken van het dossier zijn op deze pagina te raadplegen en kan je ook inkijken bij de Balie Bouwen na afspraak. De gegevens van de Balie Bouwen vind je hieronder wanneer je doorklikt bij de contacten.

U kan uw bezwaren en opmerkingen indienen binnen de termijn van het openbaar onderzoek dat aanvangt op 16/10/2020 en eindigt op 19/11/2020. U kan deze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent. Of u kan uw bezwaren en opmerkingen ook per mail indienen via het e-mailadres DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent.

Vermeld duidelijk op de bezwaren en opmerkingen de betrokken straatnaam als referentie.

Bezwaren en opmerkingen die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden, zijn onontvankelijk.

Gemeenteraadsbesluit

voor dit dossier PDF (69.3 KB)

Situatieplan

voor dit dossier PDF (5.5 MB)

Plan nieuwe toestand

voor dit dossier PDF (1.91 MB)