Opheffing Nicolaï Kossikoffstraat

Van 3 november tot 2 december 2020 loopt een openbaar onderzoek over het ontwerp tot opheffing van deze tijdelijke gemeenteweg.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over het ontwerp tot opheffing van de tijdelijke gemeenteweg Nicolaï Kossikoffstraat te Gent, zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 28 september 2020.

De stukken van het dossier zijn onderaan deze pagina te raadplegen. 

Het dossier kan op afspraak ingekeken worden bij de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent, tel. 09 266 79 50, e-mail bouwen@stad.gentDe openingsuren van de Balie Bouwen zijn terug te vinden op https://stad.gent/nl via de zoekterm ‘Balie Bouwen’.

Iedereen kan schriftelijk of mondeling bezwaren en opmerkingen indienen binnen de termijn van het openbaar onderzoek dat aanvangt op dinsdag 3 november 2020 en loopt tot en met woensdag 2 december 2020.

Schriftelijke bezwaren en opmerkingen worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen van Gent, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Botermarkt 1 te 9000 Gent, en kunnen met de post worden verzonden (een aangetekende brief is niet nodig), worden afgegeven op het Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent, of aan de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent. Bezwaren en opmerkingen kunnen ook per e-mail gestuurd worden aan DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent.

We vragen om op het bezwaarschrift ‘opheffing Nicolaï Kossikoffstraat’ als kenmerk te vermelden.

Bezwaren of opmerkingen, die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden of buiten de periode van het openbaar onderzoek bij het college van burgemeester en schepenen toekomen, zijn onontvankelijk.

Gemeenteraadsbesluit

voor dit dossier PDF (2.28 MB)

Bericht bekendmaking ontwerp tot opheffing

voor dit dossier PDF (115.44 KB)