Nieuwescheldeweg

Van 28 oktober 2021 tot en met 26 november 2021 loopt een openbaar onderzoek naar de rooilijn voor bovenvermelde plaatsnaam.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat in de gemeenteraad van 27 september 2021 de rooilijn voor de verbindingsweg tussen bedrijventerrein Zwijnaarde II, III en R4 voorlopig werd vastgesteld.

In toepassing van het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 zal een openbaar onderzoek worden gehouden van donderdag 28 oktober 2021 tot en met vrijdag 26 november 2021.

Aankondiging over het ontwerp van rooilijnplan

Het gemeenteraadsbesluit van 27 september 2021 tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan met bijbehorend plan en motivatienota, vind je onderaan deze pagina. 

Je kunt deze documenten ook inkijken bij de Balie Bouwen in het Administratief Centrum Stad Gent. Maak daarvoor een afspraak, de gegevens en openingsuren van de Balie bouwen vind je onderaan deze pagina.

Wanneer je opmerkingen of bezwaren wenst in te dienen over het ontwerp kan dit:

  • door een brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen van Gent, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, (een aangetekende brief is niet nodig)
  • of door te mailen naar DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent,
  • of door het bezwaarschrift tegen ontvangstbewijs af te geven op het Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent, of bij de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent. Maak daarvoor een afspraak, de gegevens van de Balie Bouwen vind je onderaan deze pagina.

Hierbij vermeld je ‘bezwaarschrift tegen het rooilijnplan voor de verbindingsweg tussen bedrijventerrein Zwijnaarde II, III en R4’  in het onderwerp.