Marie-Jeanne Boelenspad

Van 7 december 2020 tot 15 januari 2021 loopt een openbaar onderzoek naar bovengenoemde plaatsnaam.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 23/11/2020 waarbij voor het nieuwe fiets- en wandelpad met onderdoorgang langs de Schelde onder het kruispunt van de Sint-Lievenspoort te Gent de naam ‘Marie-Jeanne Boelenspad’ principieel is vastgesteld.

De stukken van het dossier zijn op de website van Stad Gent te raadplegen en zijn ook bij de Balie Bouwen in te kijken. Maak een afspraak bij de Balie Bouwen, de openingsuren vindt u hieronder terug.

U kan uw bezwaren en opmerkingen indienen binnen de termijn van het openbaar onderzoek dat aanvangt op 07/12/2020 en eindigt op 15/01/2021. U kan deze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent. Of u kan uw bezwaren en opmerkingen ook per mail indienen via het e-mailadres DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent.

Vermeld duidelijk op de bezwaren en opmerkingen de betrokken straatnaam als referentie.

Bezwaren en opmerkingen die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden, zijn onontvankelijk.

Gemeenteraadsbesluit

bekijk het hier PDF (356 KB)

Situatieplan

bekijk het hier PDF (5.93 MB)

Plan nieuwe toestand

bekijk het hier PDF (1.7 MB)