Lübeckstraat

De gemeenteraad heeft op 19 oktober 2020 de opheffing van de gemeenteweg Lübeckstraat te Gent definitief vastgesteld.

Tegen de beslissing werd geen beroep ingesteld bij de Vlaamse Regering.

De gemeenteraadsbeslissing heeft uitwerking veertien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Het gemeenteraadsbesluit

leest u hier. PDF (951.8 KB)