Lübeckstraat

Bekendmaking over de opheffing van bovengenoemde gemeenteweg

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat de gemeenteraad op 19 oktober 2020 de opheffing van de gemeenteweg Lübeckstraat te Gent definitief heeft vastgesteld.

De begindatum van deze afkondiging is 3 november 2020.

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, of elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de beslissing tot opheffing van de gemeenteweg, kan tegen die beslissing beroep instellen bij de Vlaamse Regering binnen de dertig dagen volgend op de begindatum van deze afkondiging (dus uiterlijk op 3 december 2020).

De voorwaarden om een ontvankelijk beroep in te stellen (adressering, beveiligde zending, motivering, betaling dossiertaks, …) zijn terug te vinden op https://www.vlaanderen.be/een-gemeenteweg-aanleggen-verplaatsen-wijzige…

De gemeenteraadsbeslissingen, de motivatienota en het plan zijn te raadplegen op de website van Stad Gent op https://stad.gent (zoekterm ‘Lübeckstraat’ )

De stukken kunnen, enkel op afspraak, ingekeken worden bij de Cel Juridische Ondersteuning van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent. Afspraken kunnen enkel gemaakt worden via 09 266 79 00 of DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent.

Plan met motivatienota

voor dit dossier PDF (1.28 MB)

Gemeenteraadsbesluit definitieve vaststelling

voor dit dossier PDF (951.8 KB)

Gemeenteraadsbesluit voorlopige vaststelling

voor dit dossier PDF (946.49 KB)