Halfwegpark

Van 8 april tot 11 mei 2021 loopt een openbaar onderzoek naar de principiële vaststelling voor dit dossier plaatsnaamgeving.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 29/03/2021 waarbij voor de groenzone grenzend aan Halfweg, Drongensesteenweg en Noorderlaan te Gent de naam “Halfwegpark” principieel is vastgesteld.

De stukken van het dossier zijn op deze pagina te raadplegen en zijn ook bij de Balie Bouwen in te kijken. Maak een afspraak bij de Balie Bouwen, de openingsuren vind je terug onderaan deze pagina bij de contacten.

Je kan je bezwaren en opmerkingen indienen binnen de termijn van het openbaar onderzoek dat aanvangt op 08/04/2021 en eindigt op 11/05/2021. Je kan deze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent. Of je kan je bezwaren en opmerkingen ook per mail indienen via het e-mailadres DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent.

Vermeld duidelijk op de bezwaren en opmerkingen de betrokken straatnaam als referentie.

Bezwaren en opmerkingen die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden, zijn onontvankelijk.

Gemeenteraadsbesluit

voor dit dossier PDF (344.41 KB)

Plan nieuwe toestand

Situatieplan

voor dit dossier PDF (655.64 KB)