Halewijnstraat- Openbaar onderzoek rooilijnplan en onteigeningsbesluit

Van 30 augustus tot 28 september 2021 loopt een openbaar onderzoek naar de wijziging van de rooilijn in de Halewijnstraat.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat in de
gemeenteraad van 22 juni 2021 het ontwerp van rooilijnplan ter wijziging van de rooilijn in de Halewijnstraat te Drongen en het daaraan gekoppelde onteigeningsbesluit voorlopig werden vastgesteld.
Deze procedure kadert binnen de aanleg van gescheiden riolering en een nieuw wegdek.
In toepassing van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 en het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 zal een gezamenlijk openbaar onderzoek worden gehouden van 30 augustus 2021 tot en met 28 september 2021 dat bestaat uit 2 delen.

  • DEEL 1 Aankondiging over het ontwerp van rooilijnplan

Het gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2021 tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan met bijbehorend plan en motivatienota, vind je onderaan deze pagina.
Je kunt deze documenten ook inkijken bij de Balie Bouwen in het Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. Maak daarvoor een afspraak bij de Balie Bouwen, bel 09 266 79 50 of zend een e-mail naar bouwen@stad.gent. De openingsuren en contactgegevens van de Balie Bouwen vind je onderaan deze pagina.
Wanneer je opmerkingen of bezwaren wenst in te dienen over het ontwerp kan dit:
- door een brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen van Gent, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, (een aangetekende brief is niet nodig)
- of door te mailen naar DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent,
- of door het bezwaarschrift tegen ontvangstbewijs af te geven op het Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent, of bij de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent. Maak daarvoor een afspraak bij de Balie Bouwen.Hierbij vermeld je ‘bezwaarschrift tegen het rooilijnplan tot wijziging van de rooilijn voor de Halewijnstraat te Drongen’ in het onderwerp.

  • DEEL 2 Aankondiging over het voorlopig onteigeningsbesluit

De te onteigenen goederen zijn gelegen ter hoogte van de Halewijnstraat, verbindingsstraat tussen de Halewijnkouter en de Halewijnstationstraat.
Het gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2021 ter goedkeuring van het voorlopige onteigeningsbesluit met het bijbehorende onteigeningsplan, motiveringsnota en projectnota, vind je onderaan deze pagina.
Je kunt deze documenten ook inkijken bij de Balie Bouwen in het Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. Maak daarvoor een afspraak bij de Balie Bouwen, bel 09 266 79 50 of zend een e-mail naar bouwen@stad.gent. De openingsuren van de Balie Bouwen vind je onderaan deze pagina.
Wanneer u opmerkingen of bezwaren wenst in te dienen over het ontwerp kan dit:
- door een brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen van Gent, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, (een aangetekende brief is niet nodig)
- of door te mailen naar DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent,
- of door het bezwaarschrift tegen ontvangstbewijs af te geven op het Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent, of bij de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent. Maak daarvoor een afspraak bij de Balie Bouwen
Hierbij vermeld je in het onderwerp ‘bezwaarschrift tegen het voorlopig
onteigeningsbesluit ter realisatie van de rooilijn voor de Halewijnstraat te Drongen’