Griendijk (Buurtweg 143)

Van 29 januari tot 27 februari loopt een openbaar onderzoek onteigening voor bovengenoemde locatie.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK ONTEIGENING
voorlopig onteigeningsbesluit ter realisatie van het rooilijnplan ter verbreding van de buurtweg nr 143 ( Griendijk)

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat in de gemeenteraad van 14 december 2020 het onteigeningsbesluit voor de realisatie van het rooilijnplan ter verbreding van de buurtweg nr 143  ( Griendijk) voorlopig werd vastgesteld.
De te onteigenen goederen zijn gelegen in de Griendijk,  zijstraat van de  Watersportlaan.

In toepassing van het Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt een  openbaar onderzoek gedaan van 29 januari 2021 tot en met 27 februari 2021.

Het gemeenteraadbesluit van 14 december 2020  ter goedkeuring van het voorlopige onteigeningsbesluit met het bijbehorende onteigeningsplan, de motiveringsnota en de projectnota, evenals het rooilijnplan vind je onderaan deze pagina bij de documenten.

Je kunt deze documenten ook inkijken bij de Balie Bouwen in het Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. Maak daarvoor een afspraak bij de Balie Bouwen, hun openingsuren en contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Wanneer je opmerkingen of bezwaren wenst in te dienen over het ontwerp kan dit

  • door een aangetekende brief te sturen aan de Dienst Vastgoed, ter attentie van  Vanneste Filip, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
  • of door het bezwaar af te geven tegen ontvangstbewijs bij de Balie Bouwen. Maak daarvoor een afspraak bij de Balie Bouwen.

Hierbij vermeld je in het onderwerp ‘bezwaarschrift tegen het voorlopig onteigeningsbesluit  ter realisatie van het rooilijnplan ter verbreding van de buurtweg nr 143 (Griendijk).