Floraliënlaan

Van 18 oktober tot 22 november 2021 loopt een openbaar onderzoek over bovengenoemde plaatsnaam.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 27/09/2021 waarbij voor de straatnaamwijziging van Koning Leopold II-laan te Gent de naam ‘Floraliënlaan’ principieel is vastgesteld.

De stukken van het dossier zijn onderaan deze pagina te raadplegen. Je kan ze ook bij de Balie Bouwen inkijken. Maak daarvoor een afspraak bij de Balie Bouwen, de openingsuren vind je terug onderaan deze pagina.

Je kan je bezwaren en opmerkingen indienen binnen de termijn van het openbaar onderzoek dat aanvangt op 18/10/2021 en eindigt op 22/11/2021. Je kan deze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent. Of je kan je bezwaren en opmerkingen ook per mail indienen via het e-mailadres DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent.

Vermeld duidelijk op de bezwaren en opmerkingen de betrokken straatnaam als referentie.

Bezwaren en opmerkingen die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden, zijn onontvankelijk.