Fietssnelweg F42 Ringvaart Wondelgem

Van 13 december 2021 tot 20 januari 2022 loopt een openbaar onderzoek over dit dossier.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat in de gemeenteraad van 22 november 2021 het voorlopig onteigeningsbesluit voor de realisatie van Fietssnelweg F42 Ringvaart Wondelgem werd vastgesteld.
De te onteigenen goederen zijn gelegen aan Heinakker te Wondelgem langs de spoorlijn.
In toepassing van het Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt een openbaar onderzoek gedaan van 13 december 2021 tot en met 20 januari 2022.

Het gemeenteraadbesluit van 22 november 2021 ter goedkeuring van het voorlopige onteigeningsbesluit met de bijbehorende onteigeningsplan, motiveringsnota en projectnota vind je onderaan deze pagina.
Je kunt deze documenten ook inkijken bij de Balie Bouwen in het Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. Maak daarvoor een afspraak bij de Balie Bouwen, hun contactgegeven vind je onderaan deze pagina.

Wanneer je opmerkingen of bezwaren wenst in te dienen over het ontwerp kan dit
- door een aangetekende brief te sturen aan de Dienst Vastgoed, ter attentie van Vanneste Filip, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
- of door het bezwaar af te geven tegen ontvangstbewijs bij de Balie Bouwen. Maak daarvoor een afspraak bij de Balie Bouwen. De contactgegevens en openingsuren van de Balie Bouwen staan onderaan deze pagina.
Hierbij vermeld je in het onderwerp ‘bezwaarschrift tegen het voorlopig onteigeningsbesluit Fietssnelweg F42 Ringvaart Wondelgem’.
Wij merken graag op dat de stadsdiensten collectief zijn gesloten van 25 december 2021 tot en met 2 januari 2022.