Dries Morelpad, Odile Maespad en Marie-Jeanne Coolsenpad

Van 8 april tot 11 mei 2021 loopt een openbaar onderzoek naar de principiële vaststelling voor dit dossier plaatsaamgeving.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 29/03/2021 waarbij voor het nieuwe fiets- en wandelpad tussen de Sint-Bernadettestraat en het Ombeekhof en de aftakkingen links van school Het Tandwiel en richting Ombeekhof te Sint-Amandsberg de namen ‘Dries Morelpad’, ‘Odile Maespad’ en ‘Marie-Jeanne Coolsenpad’ principieel zijn vastgesteld.

De stukken van het dossier zijn op de website van Stad Gent te raadplegen en zijn ook bij de Balie Bouwen in te kijken. Maak een afspraak bij de Balie Bouwen, de openingsuren vindt u terug op www.stad.gent via zoekterm ‘Balie Bouwen’.

Je kan je bezwaren en opmerkingen indienen binnen de termijn van het openbaar onderzoek dat aanvangt op 08/04/2021 en eindigt op 11/05/2021. Je kan deze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent. Of je kan je bezwaren en opmerkingen ook per mail indienen via het e-mailadres DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent.

Vermeld duidelijk op de bezwaren en opmerkingen de betrokken straatnaam als referentie.

Bezwaren en opmerkingen die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden, zijn onontvankelijk.

Dries Morelpad, Odile Maespad en Marie-Jeanne Coolsenpad’_Plaatsnaamgeving_

voor dit dossier PDF (354.76 KB)

Dries Morelpad, Odile Maespad en Marie-Jeanne Coolsenpad’_Plaatsnaamgeving_Plan nieuwe toestand

voor dit dossier PDF (235.83 KB)

Dries Morelpad, Odile Maespad en Marie-Jeanne Coolsenpad’_Plaatsnaamgeving_Situatieplan

voor dit dossier PDF (389.83 KB)