Doorgang der Hallegasten

Van 30 november 2021 tot 10 januari 2022 loopt een openbaar onderzoek naar deze plaatsnaam.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 22 november 2021 waarbij voor de doortrekking van de bestaande Doorgang der Hallegasten richting Fransevaart binnen project Keizerpoort te Ledeberg de naam ‘Doorgang der Hallegasten’ principieel is vastgesteld.

De stukken van het dossier zijn onderaan deze pagina te raadplegen en zijn ook bij de Balie Bouwen in te kijken. Maak een afspraak bij de Balie Bouwen, de openingsuren vind je terug onderaan deze pagina.

Je kan je bezwaren en opmerkingen indienen binnen de termijn van het openbaar onderzoek dat aanvangt op 30 november 2021 en eindigt op 10 januari 2022. Je kan deze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent. Of je kan je bezwaren en opmerkingen ook per mail indienen via het e-mailadres DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent.

Vermeld duidelijk op de bezwaren en opmerkingen de betrokken straatnaam als referentie.

Bezwaren en opmerkingen die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden, zijn onontvankelijk.