Bamboepad en Kurkpad

Van 22 maart tot 25 april loopt een openbaar onderzoek naar de principiële vaststelling van bovengenoemde plaatsnamen.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 01/03/2021 waarbij voor de gedeeltelijke plaatsnaamwijziging van Mijnhoutkaai voor het fiets- en wandelpad gelegen langs het Kapitein Zeppospark en links en rechts van het Houtdok te Gent de namen 'Kurkpad' en 'Bamboepad' principieel zijn vastgesteld.

De stukken van het dossier zijn op deze pagina en ook bij de Balie Bouwen in te kijken. Maak een afspraak bij de Balie Bouwen, de openingsuren vindt u terug op www.stad.gent via zoekterm ‘Balie Bouwen’.

U kan uw bezwaren en opmerkingen indienen binnen de termijn van het openbaar onderzoek dat aanvangt op 22/03/2021 en eindigt op 25/04/2021. U kan deze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent. Of u kan uw bezwaren en opmerkingen ook per mail indienen via het e-mailadres DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent.

Vermeld duidelijk op de bezwaren en opmerkingen de betrokken straatnaam als referentie.

Bezwaren en opmerkingen die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden, zijn onontvankelijk.

Het gemeenteraadsbesluit

voor dit dossier PDF (346.43 KB)

Plan nieuwe toestand

voor dit dossier PDF (352.12 KB)

Situatieplan

voor dit dossier PDF (500.14 KB)