Aquafin

Sanering Sint-Kruis-Winkel fase 2 – aansluiting Mendonk

De burgemeester brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over een aanvraag van de NV Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, om een ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut te bekomen voor het project ‘Sanering Sint-Kruis-Winkel fase 2 – aansluiting Mendonk’.

De geplande werken omvatten de heraanleg van de wegen en het rioleringsstelsel in de Karel Bauwensstraat, de Rapenburgstraat, de Marcel Herpelinckstraat, de Barkstraat, de Spanjeveerstraat en het Mendonkdorp en delen van het Windgat en de Pollaersdam te Mendonk. Het doel van het project is de sanering van het gemengde rioolstelsel door de aanleg van gescheiden riolen.

Het dossier kan op afspraak ingekeken worden bij de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent, tel. 09 266 79 50, e-mail bouwen@stad.gent.  De openingsuren van de Balie Bouwen zijn tieronder terug te vinden bij de 'contacten'. De stukken van het dossier zijn ook opgeladen onderaan deze pagina.

Iedereen kan schriftelijk of mondeling bezwaren en opmerkingen indienen binnen de termijn van het openbaar onderzoek dat aanvangt op woensdag 7 oktober 2020 en loopt tot en met donderdag 5 november 2020.

Schriftelijke bezwaren en opmerkingen worden gericht aan de burgemeester van Gent, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Botermarkt 1 te 9000 Gent, en kunnen met de post worden verzonden (een aangetekende brief is niet nodig), worden afgegeven op het Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent, of aan de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent. Bezwaren en opmerkingen kunnen ook per e-mail gestuurd worden aan DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent.

Wil op het bezwaarschrift ‘Aquafin/ Sanering Sint-Kruis-Winkel fase 2 – aansluiting Mendonk’ als kenmerk vermelden.

Mondelinge bezwaren en opmerkingen kunnen alleen kenbaar gemaakt worden aan de Balie Bouwen.

Bezwaren of opmerkingen, die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden of buiten de periode van het openbaar onderzoek bij de burgemeester toekomen, zijn onontvankelijk.