Aakstraat

Van 14 januari tot 25 februari 2022 loopt een openbaar onderzoek over deze plaatsnaam.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2021 waarbij voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Pantserschipstraat voor het stuk tussen Zeeschipstraat en Kapiteinstraat binnen project heraanleg van de Meulestedebrug te Gent de naam ‘Aakstraat’ principieel is vastgesteld.

De stukken van het dossier kan je raadplegen onderaan deze pagina. Je kan ze ook inkijken bij de Balie Bouwen, maak hiervoor een afspraak bij de Balie Bouwen, de openingsuren vind je ook terug onderaan deze pagina.

Je kan je bezwaren en opmerkingen indienen binnen de termijn van het openbaar onderzoek dat aanvangt op 14/01/2022 en eindigt op 25/02/2022. Je kan deze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent. Of je kan je bezwaren en opmerkingen ook per mail indienen via het e-mailadres DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent.

Vermeld duidelijk op de bezwaren en opmerkingen de betrokken straatnaam als referentie.

Bezwaren en opmerkingen die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden, zijn onontvankelijk.