Waarom een lage-emissiezone in Gent?

Minder luchtvervuiling - meer ademruimte

Voor de gezondheid van Gentenaars en bezoekers 

Luchtvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen - zoals fijn stof, roet en stikstofdioxide (NO2) - in de lucht terechtkomen. Dat is slecht voor onze gezondheid. Het zorgt voor ademhalingsproblemen en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Kinderen, ouderen of zieke mensen zijn extra kwetsbaar.

Een lage-emissiezone weert roet

Een lage-emissiezone is een van de meest effectieve maatregelen om roetconcentraties in de lucht te verminderen. Belangrijk, want roet is een grote boosdoener en het meest schadelijk voor de gezondheid.

Volgens een studie van de Dienst Milieu en Klimaat kunnen de roetconcentraties in de lucht met gemiddeld 10 tot 24 % dalen na de invoering van een lage-emissiezone. Een belangrijke bijdrage tot de gezondheid van de Gentenaars dus.

In samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij zullen er extra luchtkwaliteitsmetingen plaatsvinden om de impact van de lage-emissiezone in kaart te brengen. De eerste resultaten worden verwacht.

Benieuwd wat er in de Gentse lucht hangt? Bekijk het filmpje

Een globaal actieplan weert meer dan roet alleen

Om de gezondheid van alle inwoners en bezoekers te verbeteren, maakt de Stad Gent werk van propere lucht. De Stad Gent stelde samen met een aantal partners een actieplan op om de luchtkwaliteit te verbeteren. De lage-emissiezone (LEZ) maakt daar deel van uit, maar is lang niet de enige maatregel. Naast verkeer heeft ook de industrie en verwarming van onze huizen een impact op de luchtkwaliteit.

Dit filmpje laat je zien waarom Gent kiest voor een lage-emissiezone.