Dieselvoertuig met euronorm 4

Koop een tijdelijke toelating om de LEZ in te rijden.

Inhoud

Waar gaat het over?

Voor een dieselvoertuig met euronorm 4 kan je een toelating kopen waarmee je voor 1 week, 1 maand, 4 maanden of 1 jaar  de Gentse lage-emissiezone mag inrijden. Dankzij die overgangsmaatregel kan je maatregelen nemen in de aanloop naar 2025, als de toelatingsvoorwaarden strenger worden. De toelating geldt alleen in Gent, niet in andere steden met een lage-emissiezone.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Rij je met een dieselvoertuig met euronorm 4, dan kan je een toelating kopen.
  • Woon je in de lage-emissiezone én heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg, dan betaal je een verlaagd tarief voor je toelating.

Of je een verhoogde tegemoetkoming krijgt, zie je op een klever van je ziekenfonds. Kijk naar de code van 6 cijfers (XXX/XXX). Als het 3de cijfer een '1' is, heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming. Let op: de klever van het ziekenfonds is geen bewijsstuk. Je hebt een attest nodig van je ziekenfonds. Als je dit attest nog niet hebt, kan je het opvragen bij je ziekenfonds. 

Hoeveel kost het?

De voertuigcategorie en de periode waarvoor je de toelating aanvraagt, bepalen het bedrag. Je vindt de voertuigcategorie op het inschrijvingsbewijs van je voertuig in vak J. Je kunt een toelating aanvragen voor verschillende periodes: 1 week, 1 maand, 4 maanden of 1 jaar. 

 

Termijn

Verlaagd tarief (€)

Gewoon tarief (€)

Categorie M1
personenwagen tot 8 zitplaatsen + bestuurder

Week

10

25

Maand

20

50

4 maanden

55

130

Jaar

140

345

Bekijk de volledige tarieftabel (inclusief vrachtvervoer) in pdf.

Wat heb ik nodig?

  • het inschrijvingsbewijs
  • het Europees gelijkvormigheidsattest/certificaat van overeenstemming 
  • je bankkaart en kaartlezer (maakte je een afspraak? Breng dan de bewijsstukken en je bankkaart mee. Cash geld zorgt voor extra wachttijd. Een cheque wordt niet aanvaard.)

Enkel als je in aanmerking komt voor een verlaagd tarief: 

  • het bewijs van domicilie (= woonplaats) van de nummerplaathouder 
  • een attest van het ziekenfonds dat aantoont dat je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg (maximaal 3 maanden oud)

Welke stappen zijn er?

Vraag je toelating online aan. Je komt eerst in de checktool terecht. Daar vul je je kenteken en datum van 1ste inschrijving in. Beantwoord de vragen. Vervolgens kan je de toelating aanvragen.

Heb je hulp nodig? Maak een afspraak

Vraag de toelating ten vroegste 4 maanden vooraf en ten laatste 1 dag nadat je de LEZ binnenreed. Zo staat je nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete.

Let op: de gemiddelde verwerkingstijd van een aanvraag is 14 dagen. Je kan de lage-emissiezone al inrijden, maar dit is op eigen risico. Je aanvraag werd immers nog niet officieel goedgekeurd. Als achteraf blijkt dat je aanvraag niet aan alle voorwaarden voldoet en daarom wordt afgekeurd, dan kan je een boete krijgen. Daarom vraag je een toelating best op voorhand aan.

Regelgeving