Terugbetaling inschrijvingsgeld autodelen

Autodelers krijgen een tegemoetkoming voor een eenmalige instapkost of een deel van het lidgeld terugbetaald.

Inhoud

Waarover gaat het?

Schrijf je je in voor autodelen via een erkende autodeelorganisatie?
Dan krijg je een subsidie op de eenmalige instapkost, of op het lidgeld voor een periode van 1 tot 3 jaar met een maximum van 35 euro per autodeelorganisatie. Bovendien verloopt de administratie via de autodeelorganisatie. 

De autodeelorganisatie moet wel erkend zijn. Op dit moment (8 mei 2020) zijn de definitief erkende organisaties: Cambio, Autodelen.net (Cozycar), Partago, Dégage!BattMobiel en Zencar (tijdelijke erkenning tot 11 oktober 2020).

 

Wat zijn de voorwaarden?

  • De subsidie is van toepassing op een nieuw lid van een definitief erkende deelorganisatie.
  • De subsidie is van toepassing op de eenmalige instapkost, of op het lidgeld voor een periode van 1 tot 3 jaar.
  • De subsidie wordt verleend voor het bedrag zoals deze op datum van goedkeuring van dit reglement op de website van de desbetreffende deelorganisatie werd vermeld en voor alle Gentenaars wordt gehanteerd.
  • Het nieuwe lid kan slechts 1 subsidie per erkende deelorganisatie worden toegekend.
  • Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
  • Heb je deze subsidie eerder al gekregen, dan kan je die niet opnieuw aanvragen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie kan uitbetaald worden tot 100% van de eenmalige instapkost of het lidgeld (1-3 jaar), met een maximum van 35 euro per autodeelorganisatie..

Welke stappen zijn er?

Aanvraag

De erkende deelorganisatie vraagt de subsidie aan in naam van het nieuwe lid aan de hand van een elektronische ledenlijst. Deze lijst bevat alle noodzakelijke gegevens om de nieuwe leden te identificeren en toetsing aan de subsidievoorwaarden mogelijk te maken. 

De erkende deelorganisatie kan de ledenlijst, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, indienen op vaste tijdstippen (om de 2 maanden): 28 februari, 30 april, 30 juni, 31 augustus, 31 oktober en 31 december. De uiterste indieningsdatum is 31 december 2020.

De ledenlijst wordt volledig ingevuld (digitaal) ingediend of opgestuurd naar de Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent.

De subsidieaanvraag moet ten laatste 12 maanden na de eerste inschrijving van het nieuwe lid ingediend worden.

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig. Er is een controle ter plaatse mogelijk.
De Dienst Milieu en Klimaat adviseert het college van burgemeester en schepenen, die op basis hiervan een beslissing neemt.

Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op jouw post- of bankrekening.
Je verbindt er je toe de Stad Gent onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van je post- of bankrekeningnummer.

Regelgeving

Subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit voor particulieren voor de periode 2019-2020 (van kracht op 1 maart 2020)