Subsidie voor een elektrische twee- of driewieler

Gentse ondernemingen krijgen een subsidie voor een elektrische twee- of driewieler bij vernietiging van een oude scooter of bromfiets.

Inhoudstafel

Beschrijving

Voor de subsidie komt een rechtspersoon met een maatschappelijke zetel of vestiging op het grondgebied van Gent of een natuurlijk persoon met een ondernemingsnummer en gevestigd op het grondgebied van Gent in aanmerking. De aanvrager levert een oude bromfiets, gebruikt voor leveringen in Gent, in bij een vergund verwerker en vervangt het voertuig door een nieuwe elektrische twee- of driewieler.

Vraag je subsidie aan

Voorwaarden

Met betrekking tot de ingeleverde bromfiets

 • Je toont aan dat op naam van het bedrijf een bromfiets met een Belgische nummerplaat werd geschrapt en ingeleverd bij een vergund verwerker.
 • Het afgiftebewijs geeft bovenop de wettelijk verplichte gegevens ook aan dat het om een L1e-voertuig gaat en vermeldt ook het chassisnummer van de bromfiets.
 • De ingeleverde bromfiets is een L1e-voertuig en heeft een bouwjaar vóór 1 januari 2011.
 • De ingeleverde bromfiets moet ten laatste op 30 juni 2017 bij de onderneming in gebruik genomen zijn.
 • De inlevering van een nummerplaat van een ander type voertuig of van een buitenlandse nummerplaat, komt niet in aanmerking. Ook de inlevering van een leasingvoertuig geeft geen recht op de subsidie.
 • Het voertuig werd ingezet voor leveringen van diensten of goederen die hoofdzakelijk plaats vonden op Gents grondgebied.

Met betrekking tot de nieuwe elektrische twee- of driewieler

 • Het moet een nieuwe elektrische twee- of driewieler zijn waarvan de aankoopdatum zoals aangegeven op de factuur dateert vanaf 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2020.
 • De elektrische twee- of driewieler wordt ingezet voor leveringen van diensten of goederen die hoofdzakelijk plaats vinden op Gents grondgebied.
 • Op de factuur moet de aard van het product duidelijk vermeld zijn, alsook een factuur- of leveringsadres in Gent.
 • De elektrische twee- of driewieler werd ten laatste 12 maanden na de inleveringsdatum van de nummerplaat aangekocht.
 • De elektrische twee- of driewieler mag na de beslissing tot toekenning van de subsidie gedurende 2 jaar niet worden doorverkocht of weggeschonken.
 • De subsidie kan slechts eenmaal uitgekeerd worden per elektrische twee-of driewieler.
 • De elektrische twee- of driewieler moet ingeschreven zijn op naam van de aanvrager van de subsidie.
 • Op de factuur moet duidelijk aangegeven worden dat het om een elektrische twee- of driewieler gaat.

Je krijgt een subsidie zolang er budget is.

De subsidie is niet cumuleerbaar met andere subsidies indien het totaal aan subsidies hoger is dan 100% van de kosten.

Bedrag

De subsidie van de Stad Gent voor een elektrische twee- of driewieler bedraagt 35% van het aankoopbedrag met een maximum van 400 euro.

Benodigdheden

 • Relevante facturen;
 • Tweezijdige kopie van het inschrijvingsbewijs;
 • Attest van inlevering bij een vergund verwerker uitgebreid met vermelding chassisnummer.

Procedure

Aanvraag

Je vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier.
Je krijgt een schriftelijke ontvangstmelding.
De subsidieaanvraag gebeurt maximaal 12 maanden na de aankoop van de laadpaal en uiterlijk op 31 december 2020.

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig. Er is een controle ter plaatse mogelijk. De Dienst Milieu en Klimaat adviseert het college van burgemeester en schepenen, die op basis daarvan een beslissing neemt.

Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op je post- of bankrekening.
Bij de aanvraag verbind je je ertoe de Stad Gent onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van je post- of bankrekeningnummer.