Slooppremie

Inwoners van de Lage-Emissiezone kunnen bij vernietiging van een niet-LEZ-proof voertuig rekenen op een slooppremie.

Inhoud

Waarover gaat het?

Een inwoner van de lage-emissiezone (LEZ) die binnen het gezin een wagen, die niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de Gentse lage-emissiezone, inlevert bij een erkend (sloop)-centrum, kan een slooppremie aanvragen. 

Deze subsidie is een ondersteunende maatregel bij de invoering van een Lage-Emissiezone in Gent in 2020.

Checktool

Ontdek via de checktool of je voertuig vanaf 1/1/2020 toegang heeft tot de lage-emissiezone van Gent of niet.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Als aanvrager woon je in de lage-emissiezone.
 • Je auto voldoet aan één van onderstaande criteria:
  1) dieselvoertuig met een euronorm lager dan euronorm 4/IV, zoals op het inschrijvingsbewijs. 
  2) benzine-, LPG- of aardgasvoertuig met een euronorm lager dan euronorm 2/II, zoals op het inschrijvingsbewijs. 
 • Je auto is ingeschreven vóór 1 januari 2017.
 • Als aanvrager kan je met een certificaat van vernietiging aantonen dat je binnen je gezin een Belgische personenwagen van de voertuigcategorie M1 of N1 (I en II) inleverde ter vernietiging in een erkend centrum.
 • Je auto heeft een positief keuringsbewijs op het moment van de inlevering bij een erkend centrum. Een oranje keuringsbewijs en een rood keuringsbewijs met beperkte geldigheid worden aanvaard als een positief keuringsbewijs. De auto moet dan wel gesloopt worden binnen de periode van beperkte geldigheid.    
 • Je kan binnen eenzelfde gezin en per adres maar eenmaal een subsidie ontvangen.
 • Het verlenen van de subsidie kan enkel zolang er budget is.
 • De subsidie is niet cumuleerbaar met:

 • andere subsidies indien het totaal aan subsidies hoger is dan 100% van de kosten
 • de terugbetaling van een selectie vervoersalternatieven bij het schrappen van een nummerplaat binnen het gezin
 •  de subsidie voor een elektrische of CNG deelwagen.

Hoeveel kost het?

De subsidie van de Stad Gent voor een ingeleverd voertuig met certificaat van vernietiging, bedraagt 750 euro voor benzinevoertuigen en 1000 euro voor dieselvoertuigen.

Als je als aanvrager behoort tot inkomenscategorie 1 (= inkomen in 2019 lager of gelijk aan 31.340 euro verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste), dan krijg je een verhoogde slooppremie van 1125 euro voor een benzine- of gasvoertuig en 1500 euro voor een dieselvoertuig

Wat heb ik nodig?

 • Een tweezijdige kopie van het inschrijvingsbewijs. Bij inlevering van het voertuig aan het erkend centrum zal je je inschrijvingsbewijs moeten afgeven. Het is daarom belangrijk op voorhand een tweezijdige kopie van jouw inschrijvingsbewijs te maken.
 • Een positief keuringsbewijs geldig op het moment van de inlevering bij een erkend sloopcentrum. Dit bewijs is óf het officieel attest, óf een gelijkwaardig alternatief (nota) opgesteld door het keuringsbedrijf. Bij inlevering van het voertuig aan het erkend centrum zal je je keuringsbewijs moeten afgeven. Het is daarom belangrijk op voorhand een kopie van jouw keuringsbewijs te maken.
  Een tijdelijk keuringsbewijs geldt ook.
 • Het certificaat van vernietiging.
 • Als de aanvrager tot inkomenscategorie 1 behoort: een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting van het laatste aanslagjaar. 
 • NOOT: In het geval dat je het deel van het inschrijvingsbewijs, waarop jouw naam stond, afgegeven hebt in het sloopcentrum en als je geen kopie maakte, kan je nog altijd een bewijs leveren. Ga hiervoor naar de website van het Belastingportaal Vlaanderen. Daar heb je inzage in je verkeersbelastingen. Je hebt een eID-kaartlezer of een federaal token nodig om toegang te hebben. Neem een screenshot van de relevante pagina. Lukt het niet om in te loggen via Internet Explorer, probeer dan Google Chrome.

Wat moet ik doen?

Aanvraag

Vraag de slooppremie aan uiterlijk 12 maanden na datum van het certificaat. 
De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het online webformulier of het downloadbare aanvraagformulier. Idealiter heb je de nodige bewijsstukken in elektronische, respectievelijk papieren, versie al bij de hand.

Gemakkelijk en snel:

 • Vul online het webformulier in.
 • Upload de bewijsstukken.
 • Heb je een Mijn Gent profiel, dan kan je  de status van je dossier opvolgen.
 • Wens je online te ondertekenen met je token of elektronische identiteitskaart, hou die dan bij de hand.

Minder snel:

 • Download het aanvraagformulier of vraag het aan bij de Dienst Milieu en Klimaat. Druk het af en vul in.
 • Voeg de bewijsstukken toe.
 • Verzend je aanvraag in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

Je krijgt een schriftelijke ontvangstmelding.

 

Meer info over de afhandeling en de uitbetaling vind je in het reglement.

Regelgeving

Subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit voor particulieren voor de periode 2019-2020 (van kracht op 1 maart 2020)