Hoe dien je verweer in?

Als je een boete hebt ontvangen waarmee je niet akkoord gaat, kan je schriftelijk en aangetekend verweer indienen.

Hoe pak je dit aan? 

Je gebruikt hiervoor het verweerformulier. Dit formulier zit bij de boete. In afwachting van de beslissing over het verweer moet je de boete nog niet betalen.

Je verstuurt het verweerformulier, alle bijgevoegde argumenten en de bewijsstukken per aangetekende brief. Het verweer moet binnen de 30 dagen na de verzenddatum van de boete op het onderstaande adres zijn. Niet-aangetekende of laattijdige zendingen worden niet behandeld. Een verweer via e-mail wordt niet aanvaard.

Stad Gent – Dienst Milieu en Klimaat

T.a.v. Administratie lage-emissiezone

Botermarkt 1

9000 Gent

Je hebt verweer ingediend. Wat nu? 

Binnen de 90 dagen zal een beboetingsambtenaar bekijken of jouw verweer gegrond is of niet. Zolang je hierover geen bericht kreeg, hoef je de boete nog niet te betalen. 

 • Is je verweerd gegrond verklaard? Dan hoef je de administratieve geldboete niet te betalen. 
 • Is je verweer ongegrond? Dan moet je de boete betalen binnen de 30 dagen nadat je bericht kreeg van de beboetingsambtenaar.

Kom je in aanmerking voor een laattijdige registratie?

Was je niet op de hoogte van de LEZ in Gent, heb je jouw voertuig nog nooit geregistreerd én voldoet je voertuig aan de voorwaarden uit onderstaande lijst? 

 • Voertuigen met een buitenlandse nummerplaat die op basis van de voertuigkenmerken in aanmerking komen voor registratie. 
 • Voertuigen van personen met een handicap die niet aan de normen voldoen, maar in aanmerking komen voor een vrijstelling na registratie.
 • Voertuigen die een hogere euronorm hebben dan de norm die opgenomen is in de LEZ-databank.
 • Landbouwvoertuigen met een maximaal vermogen van 130 kW
 • Mobiele kraan
 • Uitzonderlijk transport

Dan komt je voertuig in aanmerking voor een laattijdige registratie. Let wel, die laattijdige registratie moet binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de boete in orde zijn. Voor de laattijdige registratie betaal je een retributie van 75,00 euro, ook die moet tijdig betaald zijn.  Een laattijdige registratie kan je hier aanvragen en betalen.

Pas als die registratie wordt goedgekeurd, kan de beboetingsambtenaar de oorspronkelijke LEZ-boete seponeren. Let op, kreeg je eerder al een waarschuwingsbrief, was je voertuig reeds eerder geregistreerd of kreeg je eerder een LEZ-boete met betrekking tot dit voertuig? Dan was je op de hoogte van de LEZ in Gent en heb je geen recht op een laattijdige registratie. Het LEZ-team kan een aanvraag afkeuren, dan betalen ze je ook de 75 euro terug.

 

Een laattijdige registratie, hoe pak je dat aan? 

 • Registreer je voertuig laattijdig binnen de 30 dagen na de kennisgeving van je LEZ-boete via Check je wagen. Je zal direct 75 euro retributie moeten betalen. De laatijdige registratie in de LEZ-databank is pas geldig als ze is goedgekeurd.
 • Dien verweer in binnen de 30 dagen na de kennisgeving van je LEZ-boete via formulier C en meld dat je een laattijdige registratie hebt uitgevoerd met de vermelding van het dossiernummer. 
 • Als je verweer wordt aanvaard, zal de beboetingsambtenaar je op de hoogte brengen.