Je hebt een voertuig met een rolstoellift

Voor een voertuig met een rolstoellift dat de lage-emissiezone niet binnen mag, kan je een vrijstelling aanvragen.

Inhoudstafel

Beschrijving

Rijd je met een voertuig met een rolstoellift dat de lage-emissiezone niet binnen mag? Dan kan je -als je voertuig aan de voorwaarden voldoet- een vrijstelling aanvragen. Dit doe je door je voertuig gratis te registreren. Daarna mag je de lage-emissiezone inrijden.

  • De registratie is geldig tot en met 31 december 2024 in alle Vlaamse steden met een lage-emissiezone. Voor de volgende periode kan je een verlenging vragen.
  • Registreerde je jouw voertuig in Antwerpen tussen 1 februari 2017 en 31 augustus 2019? Dan moet je jouw voertuig opnieuw registreren.

Voorwaarden

Je voertuig heeft een rolstoellift.

Benodigdheden

  • het inschrijvingsbewijs
  • het Europees gelijkvormigheidsattest/certificaat van overeenstemming
  • het bewijs van aanpassing van het voertuig aan de handicap: goedkeuringsattest of individueel goedkeuringscertificaat uitgereikt door de FOD (Federale Overheidsdienst) Mobiliteit of bevoegde overheidsinstantie
  • een foto met nummerplaat en geïnstalleerde rolstoellift

Procedure

Registreer je voertuig ten laatste 1 dag nadat je de lage-emissiezone binnenreed. Zo staat je nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete.
Let op: bij verkeerde of ontbrekende bewijsstukken kan je aanvraag afgekeurd worden. Dan kan je toch een boete krijgen. Doe de registratie dus best op voorhand.

Maak een afspraak om je voertuig te registreren