Je hebt een aangepast voertuig

Is je voertuig aangepast aan je handicap en voldoe je aan de voorwaarden? Dan kan je een vrijstelling aanvragen om de LEZ in te rijden.

Hulp nodig? 

Maak een afspraak

Inhoudstafel

Beschrijving

Rijd je met een aangepast voertuig dat de lage-emissiezone niet binnen mag? Dan kan je -als je voertuig of situatie aan de voorwaarden voldoet- een vrijstelling aanvragen. Dit doe je door je voertuig gratis te registreren. Daarna mag je de lage-emissiezone inrijden.

 • De registratie is geldig tot en met 31 december 2024 in alle Vlaamse steden met een lage-emissiezone. Voor de volgende periode kan je een verlenging vragen.
 • Registreerde je jouw voertuig in Antwerpen tussen 1 februari 2017 en 31 augustus 2019? Dan moet je jouw aangepast voertuig opnieuw registreren.

Voorwaarden

Alleen als aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is, kan je jouw voertuig gratis registreren:

 • het voertuig werd aangepast aan de handicap
 • het voertuig is ingeschreven voor 1 januari 2020
 • je hebt een parkeerkaart voor personen met een handicap

Gebruikt een familielid zijn voertuig om een persoon met een handicap te vervoeren? Dan kan je voor dat voertuig dezelfde uitzondering aanvragen:

 • Dit familielid moet op hetzelfde adres ingeschreven zijn als de persoon met een handicap.
 • Per parkeerkaart kan je voor 1 voertuig een registratie aanvragen.

Benodigdheden

 • het inschrijvingsbewijs
 • het Europees gelijkvormigheidsattest/certificaat van overeenstemming
 • de parkeerkaart voor personen met een handicap
 • het bewijs van aanpassing van het voertuig aan de handicap: goedkeuringsattest of individueel goedkeuringscertificaat uitgereikt door de FOD (Federale Overheidsdienst) Mobiliteit of bevoegde overheidsinstantie
 • het bewijs van domicilie (=woonplaats) van de nummerplaathouder
 • het bewijs van domicilie (=woonplaats) van de persoon met een handicap

Procedure

Registreer je voertuig ten laatste 1 dag nadat je de lage-emissiezone binnenreed. Zo staat je nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete.
Let op: bij verkeerde of ontbrekende bewijsstukken kan je aanvraag afgekeurd worden. Dan kan je toch een boete krijgen. Doe de registratie dus best op voorhand.

Registreer je voertuig online of maak een afspraak