Voertuig met een betere euronorm

Soms gebeurt het dat een voertuig een betere euronorm heeft dan de euronorm vermeld in de databank van de lage-emissiezone

Hulp nodig? 

Maak een afspraak

Inhoudstafel

Beschrijving

Rijd je met een voertuig dat een betere euronorm heeft dan opgenomen in de LEZ-databank? Dan heeft de fabrikant je voertuig al aangepast aan een nieuwe euronorm. In dat geval moet je die betere euronorm laten registreren in de LEZ-databank. Daarna kan je de lage-emissiezone inrijden.
 
Je kunt dit zien op het Europees gelijkvormigheidsattest/certificaat van overeenstemming. Als de Europese code bij 'Uitlaatemissies' een betere euronorm vermeldt, dan moet je jouw voertuig registreren. Je kunt dit ook controleren met onze online tool.

Voorwaarden

Je voertuig heeft een betere euronorm dan die opgenomen in de LEZ-databank.

Benodigdheden

  • het inschrijvingsbewijs van je voertuig
  • het Europees gelijkvormigheidsattest/certificaat van overeenstemming 

of

  • een officieel document van een andere overheidsinstantie dat verklaart dat het voertuig een betere euronorm heeft. Bijvoorbeeld een document dat de resultaten van een emissietest aantoont. Die emissietest moet door erkende technische dienst op een testbank uitgevoerd zijn. Uit het document moet blijken dat de resultaten specifiek over jouw voertuig gaan (bijvoorbeeld vermelding van het chassisnummer). Let wel: die emissietesten zijn niet goedkoop en het resultaat is onvoorspelbaar. De resultaten van de technische keuring volstaan niet, omdat de keuringsstations andere emissietesten uitvoeren en niet specifiek onderzoeken of je voertuig aan de euronormen voldoet.  Heb je alleen dit bewijsstuk, dan kan je niet online registreren. Je moet dan een afspraak maken.

Procedure

Registreer je voertuig ten laatste 1 dag nadat je de lage-emissiezone binnenreed. Zo staat je nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete.
Let op: bij verkeerde of ontbrekende bewijsstukken kan je aanvraag afgekeurd worden. Dan kan je toch een boete krijgen. Doe de registratie dus best op voorhand.

Registreer je voertuig online of maak een afspraak