Voertuig dat ingezet wordt voor noodoperaties

Mag je voertuig de LEZ niet in? En voldoet het aan de voorwaarden? Koop een tijdelijke toelating.

Inhoudstafel

Beschrijving

Dieselvoertuigen met euronorm 3 of 4 die in opdracht van brandweer, politie, leger, civiele bescherming of wegbeheerders ingezet worden voor een noodsituatie of reddingsoperatie mogen de lage-emissiezone (LEZ) inrijden met een tijdelijke toelating tegen betaling.

Dankzij die overgangsmaatregel kunnen bestuurders maatregelen nemen in de aanloop naar 2025, als de toelatingsvoorwaarden strenger worden. De toelating geldt alleen in Gent, niet in andere steden met een lage-emissiezone.

Voorwaarden

  • Het gaat om voertuigen die in opdracht van brandweer, politie, leger, civiele bescherming of wegbeheerders ingezet worden voor een noodsituatie of reddingsoperatie. Voorbeelden zijn takelwagens, kraanauto's, autoladders.

Bedrag

De voertuigcategorie en de periode waarvoor je de toelating aanvraagt, bepalen het bedrag. Je vindt de voertuigcategorie op het inschrijvingsbewijs van je voertuig in vak J. Je kunt een toelating aanvragen voor verschillende periodes: 1 week, 1 maand, 4 maanden of 1 jaar.
  • Dieselvoertuigen met euronorm 4 in functie van een noodsituatie betalen een verlaagd tarief.
  • Dieselvoertuigen met euronorm 3 in functie van een noodsituatie betalen het gewone tarief.

Benodigdheden

  • het inschrijvingsbewijs
  • het Europees gelijkvormigheidsattest/certificaat van overeenstemming
  • foto van de zij-, voor- en achterkant van het voertuig met duidelijk zichtbare nummerplaat
  • het bewijs dat het voertuig gebruikt wordt voor noodsituaties of reddingsoperaties. Dit kan bijvoorbeeld een overeenkomst zijn met de opdrachtgever
  • bankkaart

Procedure

Vraag de toelating ten vroegste 4 maanden vooraf aan en ten laatste op de dag dat je de LEZ binnenrijdt. Zo staat je nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete. Let op: bij verkeerde of ontbrekende bewijsstukken kan je aanvraag afgekeurd worden. Dan kan je toch een boete krijgen. Vraag de toelating dus best op voorhand aan.

Maak een afspraak om je toelating te kopen.