Hoeveel bedraagt de boete?

Wat kost een overtreding en hoe dien je een bezwaar in?

Wanneer je met een niet-toegelaten voertuig de Gentse lage-emissiezone (LEZ) inrijdt, krijg je een boete. De controle gebeurt door slimme camera’s die je nummerplaat registreren.
 

Hoe hoog is de boete?

De boete bedraagt 150 euro per overtreding. Je krijgt de geldboete met de vaststelling per aangetekende brief. Je kan maximum 1 boete per dag krijgen. 
 

Geen boete bij omleidingen

Soms ben je door wegenwerken of na een ongeval verplicht om een omleiding te volgen die gedeeltelijk door de lage-emissiezone loopt. Dit gebeurt dan via signalisatie of door aanwijzingen van de politie. Als je die wegomleiding correct volgt, zal je niet beboet worden. Ontvang je in zo'n situatie per ongeluk toch een boete, contacteer dan lez@stad.gent of bel naar 09 210 10 30.
 

Bezwaar indienen

Als je een boete hebt ontvangen waarmee je niet akkoord gaat, kan je schriftelijk en aangetekend bezwaar indienen. Je gebruikt hiervoor het bezwaarformulier. Dit formulier zit bij de boete. In afwachting van de beslissing over het bezwaar moet je de boete nog niet betalen.
 
Je verstuurt het bezwaarformulier, alle bijgevoegde argumenten en de bewijsstukken per aangetekende brief. Het bezwaar moet binnen de 30 dagen na de verzenddatum van de boete op het onderstaande adres zijn. Niet-aangetekende of laattijdige zendingen worden niet behandeld. Bezwaren via e-mail worden niet aanvaard.
 
Stad Gent – Dienst Milieu en Klimaat
T.a.v. Administratie lage-emissiezone
Botermarkt 1
9000 Gent