Je hebt een aangepast voertuig

Is je voertuig aangepast aan je handicap en voldoe je aan de voorwaarden? Dan kan je een vrijstelling aanvragen om de LEZ in te rijden.

Inhoudstafel

Beschrijving

Rij je met een aangepast voertuig dat de lage-emissiezone niet binnen mag? Dan kan je -als je voertuig of situatie aan de voorwaarden voldoet- een uitzondering krijgen. Je moet je voertuig dan gratis registreren. Daarna mag je de lage-emissiezone inrijden.

Voorwaarden

Alleen als aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is, kan je jouw voertuig gratis registreren:

 • het voertuig werd aangepast aan de handicap
 • het voertuig is ingeschreven voor 1 januari 2020
 • je hebt een parkeerkaart voor personen met een handicap

Gebruikt een familielid zijn voertuig om een persoon met een handicap te vervoeren? Dan kan je voor dat voertuig dezelfde uitzondering aanvragen als:

 • dit familielid op hetzelfde adres ingeschreven is als de persoon met een handicap.
 • je per parkeerkaart slechts 1 voertuig registreert

Benodigdheden

 • het inschrijvingsbewijs
 • het Europees gelijkvormigheidsattest/certificaat van overeenstemming
 • de parkeerkaart voor personen met een handicap
 • het bewijs van aanpassing van het voertuig aan de handicap: goedkeuringsattest of individueel goedkeuringscertificaat uitgereikt door de FOD (Federale Overheidsdienst) Mobiliteit of bevoegde overheidsinstantie
 • het bewijs van domicilie (=woonplaats) van de nummerplaathouder
 • het bewijs van domicilie (=woonplaats) van de persoon met een handicap

Procedure

Registreer je voertuig ten laatste 1 dag nadat je de lage-emissiezone binnenreed. Zo staat je nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete.
Let op: bij verkeerde of ontbrekende bewijsstukken kan je aanvraag afgekeurd worden. Dan kan je toch een boete krijgen. Doe de registratie dus best op voorhand.

Registreer je voertuig online of maak een afspraak