Voertuig van de krijgsmacht

Een legervoertuig dat de lage-emissiezone niet binnen mag, kan je gratis registreren. Daarna mag het voertuig de LEZ inrijden.

Inhoudstafel

Beschrijving

Wil je met een legervoertuig de lage-emissiezone inrijden? Controleer je voertuig met de online tool.
  • Toegelaten? Je voertuig mag de lage-emissiezone inrijden. 
  • Niet toegelaten? Je kan het voertuig gratis registreren als het aan de onderstaande voorwaarden voldoet. De registratie is geldig tot en met 31 december 2024 in alle Vlaamse steden met een lage-emissiezone. Voor de volgende periode kan je een verlenging vragen.

Voorwaarden

Het gaat om alle voertuigen in opdracht van de krijgsmacht.

Benodigdheden

  • het inschrijvingsbewijs
  • een foto met nummerplaat en kenmerken van legervoertuig duidelijk zichtbaar

Procedure

Registreer je voertuig ten laatste 1 dag nadat je de lage-emissiezone binnenreed. Zo staat je nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete.
Let op: bij verkeerde of ontbrekende bewijsstukken kan je aanvraag afgekeurd worden. Dan kan je toch een boete krijgen. Doe de registratie dus best op voorhand.

Maak een afspraak om je voertuig te registreren.