Mobiele kraan

Een mobiele kraan die de lage-emissiezone niet binnen mag, kan je registreren. Daarna mag het voertuig de lage-emissiezone inrijden.

Inhoudstafel

Beschrijving

Wil je met een mobiele kraan de lage-emissiezone inrijden? Controleer dan vooraf je voertuig met de checktool:
  • Toegelaten?  Je mag de lage-emissiezone inrijden. 
  • Niet toegelaten? Je kan de mobiele kraan registreren als het voertuig aan de voorwaarden voldoet. Daarna kan je de lage-emissiezone inrijden. 

De registratie is geldig tot en met 31 december 2024 in alle Vlaamse steden met een lage-emissiezone. Voor de volgende periode kan je een verlenging vragen.

Voorwaarden

Een mobiele kraan is een voertuig voor speciale doeleinden van categorie N3 dat niet uitgerust is voor het vervoer van goederen, maar dat voorzien is van een kraan waarvan het hefmoment ten minste 400 kNm bedraagt. Het gaat om voertuigen met voertuigcategorie N3 én aardcode SF of aardcode KG.

Benodigdheden

Procedure

Registreer uw voertuig ten laatste 1 dag nadat je de lage-emissiezone binnenreed. Zo staat je nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete.
Let op: bij verkeerde of ontbrekende bewijsstukken kan je aanvraag afgekeurd worden. Dan kan je toch een boete krijgen. Doe de registratie dus best op voorhand.

Maak een afspraak om je voertuig te registreren.