Landbouwvoertuig met klein vermogen

Een voertuig van categorie T (land- of bosbouwtrekker) met een vermogen onder de 130kW dat niet binnen mag, kan je gratis registreren.

Inhoudstafel

Beschrijving

Wil je met een voertuig in de categorie T de lage-emissiezone inrijden? Controleer dan vooraf je voertuig met de online tool:

  • Toegelaten?  Je mag de lage-emissiezone inrijden. 
  • Niet toegelaten? Je kan het voertuig gratis registreren als het aan onderstaande voorwaarden voldoet. De registratie is geldig tot en met 31 december 2024 in alle Vlaamse steden met een lage-emissiezone. Voor de volgende periode kan je een verlenging vragen.

Voorwaarden

Het gaat om een voertuig van categorie T (land-of bosbouwtrekker) met een vermogen lager dan 130kW. 

Benodigdheden

  • het inschrijvingsbewijs
  • het gelijkvormigheidsattest
  • een foto met nummerplaat en kenmerken land- of bosbouwvoertuig duidelijk zichtbaar

Procedure

Registreer je voertuig ten laatste 1 dag nadat je de lage-emissiezone binnenreed. Zo staat je nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete.
Let op: bij verkeerde of ontbrekende bewijsstukken kan je aanvraag afgekeurd worden. Dan kan je toch een boete krijgen. Doe de registratie dus best op voorhand.

Maak een afspraak om je voertuig te registreren.