Buren van de Abdij

De Buren van de Abdij beheren het erfgoed van de Sint-Baafsabdij en maken er een plek van die mensen bijeen brengt.

De ruïnes van de Sint-Baafsabdij liggen in de Gentse wijk Macharius, dichtbij Portus Ganda. In 2001 gingen de poorten dicht. Eind 2006 broedt bij sommige buurtbewoners het idee om de abdij opnieuw te openen voor en door de buurt. De eerste reacties van het stadsbestuur zijn positief. De Stad bewijst bijna spelenderwijs echt open te staan voor participatie van en samenwerking met de bevolking.

Na enkele maanden voorbereidend werk gaan de Buren van de Abdij in 2007 echt van start. Sinds dan stellen vrijwilligers de site elke zondag van april tot november open. Ze organiseren er rondleidingen, concerten en andere activiteiten, steeds met het nodige respect voor de toch kwetsbare omgeving die abdijtuin en -gebouwen vormen.

Ze baten ook de herberg Macharius uit en richtten de windenergiecoöperatie Energent op.