Standaertsite Ledeberg

Doe-Het-Zelf zaak wordt ontmoetingsplek voor buurtbewoners.

Stad Gent kocht in 2012 de grond en de bijhorende gebouwen van de failliete Doe-Het-Zelf zaak Standaert in Ledeberg. Het bewonersinitiatief ‘Ledeberg Doet het Zelf’ kreeg het tijdelijk beheer van de buitenruimte en creëerde er een ontmoetingsplek. Op Wielekes vzw kreeg een plek op de parking van de site. Daarnaast was er een fietskeuken, een geefplein, en tijdens de zomer een buurtbarak om samen te eten en te drinken.

Na afloop zette Ledeberg Doet het Zelf de activiteiten verder in het Botermarktpark.

Periode: 10 mei 2014 – voorjaar 2016