Groen(te soep)wandeling in de wijk Ledeberg

Kleinschalige en gedeelde groeninitiatieven van Ledebergenaren vallen in de smaak

Schepenen Tine Heyse, Tom Balthazar en Rudy Coddens namen dinsdag 6 januari 2015 deel aan de Groen(te soep)wandeling in Ledeberg.
Dat was meteen de eerste activiteit in het kader van Wijk van de Maand.
Het werd een erg sfeervolle bijeenkomst met mensen die het beste voorhebben met het groen in Ledeberg.

In het Woonzorgcentrum De Vijvers merkte schepen Tine Heyse op dat kleinschalige groenprojecten en milieu-initiatieven kunnen zorgen voor een grote sociale verbondenheid tussen mensen.
In Ledeberg slagen jong en oud erin om samen kruiden en groenten te telen.
De geserveerde thee met kruiden uit de eigen kweekbakken en de gebakken koekjes golden er als smaakvol bewijs.

Schepen Rudy Coddens wees op het open karakter van het woonzorgcentrum. De Vijvers is geen gesloten entiteit, maar staat open voor de buurt, met tal van ontmoetingsmomenten.

Schepen Tom Balthazar had goed nieuws wat betreft de gevraagde uitbreiding van de moestuinen. Met een gemeenschappelijke eerstespadesteek werd die uitbreiding alvast in de praktijk gezet.
De schepen wees op het belang van zoveel mogelijk gedeeld gebruik van het aanwezige groen in Ledeberg. Het moestuinproject in het woonzorgcentrum De Vijvers fungeert hierbij als groeikorrels.

Van daaruit werd gewandeld naar de binnentuin in de Moriaanstraat-Weldadigheidstraat. Deze publieke plaats is voor sommigen nog een ongekende groene plek. Enkele bewoners ‘ontfermen zich over deze plek en maakten een document vol illustraties over aan de schepen, met een beschrijving van de sterktes, enkele aandachtspunten en signalen.
De schepenen nemen deze punten mee.

Bij de composteerplek aan de Botermarkt vroegen de bewoners, in volle ondersteuning van de Drie Koningen, om nieuwe compostbakken.
Schepen Heyse zal die vraag alvast op de agenda zetten tijdens het overleg dat de Stad Gent heeft met Ivago. De aanwezige bewoners vroegen er wel uitdrukkelijk naar een meer gestructureerde wijze van samenwerking met en ondersteuning door Ivago in de toekomst.

Bekijk het filmpje van schepenen Tine Heyse, door op de naam te klikken.

Bekijk ook het sfeerverslag in foto's hiernaast.