Inspraak en participatie

Informatie over Wijk van de Maand, wijkdebatten, de klankbordgroep rond Ledeberg leeft, tijdelijke invullingen van publieke ruimte en leegstaande gebouwen,... in Ledeberg.