Ledeberg, een wijk met geschiedenis

Lees hier meer over de geschiedenis van Ledeberg.

Twee nederzettingskernen

Oorspronkelijk bestaat Ledeberg uit twee nederzettingskernen:

  • Het oude hof van Ledeberg met de Sint-Danielskapel in de omgeving van de Hundelgemsesteenweg, Jozef Vervaenestraat en Frans De Mildreef.
  • Een tweede kern rondom de Dries. Die wordt met de aanleg van de Brusselsesteenweg in 1704-1708 in tweeën gesplitst.

Buiten deze nederzettingskernen is Ledeberg tot het begin van de 19de eeuw hoofdzakelijk landbouwgebied.

Bevolkingstoename door industrialisatie

Ledeberg wordt tijdens de Franse bezetting in 1801 een zelfstandige gemeente en kent een snelle ontwikkeling.

De industrialisatie (1800-1850) bezorgt Ledeberg een grote expansie. Er ontstaat een bloeiende industriële nijverheid, met katoenfabrieken, vlasspinnerijen, een steenbakkerij, een scheepsbouwwerf.

De bevolkingstoename rond 1900 doet de vraag rijzen naar goedkope huizen. Men bouwt woningen op een kleine oppervlakte, langs dicht bij elkaar liggende straten. Daardoor vind je vandaag in Ledeberg nog een paar beluiken met de typische arbeiderswoningen, zoals de "Cité Anglaise" aan de Hundelgemsesteenweg en de beluikenbouw in de Bellevue-wijk.

Naar een nieuw gemeentelijk centrum

De industriële activiteiten en de bevolkingsaangroei doet ook de nood aan een nieuw gemeentelijk centrum ontstaan. Dit komt er kort na 1850, zowat tussen de twee oude nederzettingskernen in. De kern van dit nieuwe gemeentecentrum vormt een plein, dat we nu kennen als het Ledebergplein. Langs dit plein komt het gemeentehuis, de nieuwe parochiekerk van Sint-Lieven en de pastorie.

Het gemeenteplein vormt ook het uitgangspunt van een nieuw stratenplan waarvan de Langestraat en de Ledebergstraat de hoofdassen vormen. De smalle straten geven plaats aan kleine tot middelgrote, vaak in reeksen opgetrokken huizen. Ondanks talrijke verbouwingen en vernieuwingen zijn die karakteristieken nog steeds terug te vinden in Ledeberg.

De culturele opmars

Omstreeks 1870 laat katoenfabrikant Eggermont het gemeentehuis bouwen voor de toen erg bloeiende harmonie "Concordia". Een muziekschool volgt al vlug in 1875. De schoolstrijd in 1879 geeft aanleiding tot de bouw van de parochiale school in de Kleine Kerkstraat.

Omstreeks die tijd wordt er voor de jongens het Sint-Gregoriuscollege opgericht. De meisjes kunnen terecht in het O.L.V.-Presentatie Instituut. Ook het omstreeks 1885 gebouwde godshuis of hospice getuigt van de sterke uitbouw van Ledeberg na 1860. Oorspronkelijk fungeert het als tehuis voor weeskinderen. Tijdens de oorlogsjaren wordt het omgevormd tot ziekenhuis. Later krijgt het de functie van bejaardentehuis.

De Bellevue-wijk

De Bellevue-wijk komt er pas in het begin van de 20ste eeuw, op de plaats van een vroeger overstromingsgebied van de Schelde. Een deel van dit gebied wordt opgeofferd voor bredere doorgangswegen en de op- en afritten van de autowegen E17 en E40.