Verbeelding van de nieuwe ingang naar Park De Vijvers
Verbeelding van de nieuwe ingang naar Park De Vijvers

Vernieuwing Park De Vijvers en Papeleupark gaat van start

De heraanleg van Park De Vijvers en het Papeleupark gaat van start begin 2019.

Met zijn bijna 5 hectare vormt het Park De Vijvers een groene long in Ledeberg. Het park is een voormalig kasteeldomein. Langs de De Naeyerdreef staat nog het voormalige poortgebouw. Nu heeft de jeugdbeweging KSJ er haar lokalen.

Verbonden met het woon- en zorgcentrum

Hoewel het Park De Vijvers vrij groot is, wordt het niet veel gebruikt. Daarom vernieuwen we het.

Bijzonder aan die heraanleg is dat we ook het Woon- en Zorgcentrum De Vijvers en een terrein van de Afdeling Wegen en Verkeer ten zuiden van de De Naeyerdreef erbij betrekken. Als het park heraangelegd is, kan je vanuit de tuin van het Woon- en Zorgcentrum De Vijvers rechtstreeks het park inlopen. Rolstoeltoegankelijke paden zorgen daarvoor.

’s Avonds kan je de paden met poortjes afsluiten.

Hoe ziet het park eruit?

Bos en gazon zullen elkaar afwisselen en de vijver wordt nog aantrekkelijker. Verder komen er:

 • Meer en bredere toegangen
 • Speelterreinen voor grote en kleine kinderen
 • Petanqueveldje
 • Veel zitbanken

Adolf Papeleupark breidt uit

Langs de Adolf Van Ooteghemstraat komt een groenstrook. Het Adolf Papeleupark heeft een opknapbeurt nodig. In 1969 ging de bouw van de E17 van start. Dat had grote gevolgen voor het Adolf Papeleupark. Het park werd een heel stuk kleiner en van de kommavormige vijver bleef maar de helft meer over.

Met de heraanleg verdwijnt een stukje van de Frans De Coninckstraat om terug park te worden. Kinderen krijgen een avontuurlijke speelplek met zandheuvels en boomstammen om op te klimmen en nieuwe comfortabele wandelpaden slingeren doorheen het landschappelijke park. Een dichte rand van struiken schermt de spoorweg beter af van het park. Langs de vijver mag zich een moerasje ontwikkelen. Leuk voor kikkers, salamanders en oeverplanten.

Verloop van de werken

 • De werken startten op dinsdag 8 januari 2019. Tijdens de zomer werden paden, vlonders, banken en speelinfrastructuur geïnstalleerd. Vanaf de herfst startten er vooral beplantingswerken. Het einde van de werken is voorzien voor eind 2019.
   
 • We voeren de werken gelijktijdig op de 3 locaties uit.
   
 • Tijdens de duur van de werken zal de werf afgesloten worden. Het terrein zal dus niet toegankelijk zijn. De toegankelijkheid naar de aanliggende bebouwing blijft altijd gegarandeerd. Ook de verbinding langs de De Naeyerdreef zal tijdens de werken zoveel mogelijk open blijven. Enkel bij het vernieuwen van het wegdek in de dreef, zal De Stad de verbinding voor fietsers en voetgangers tijdelijk omleiden.

Tijdelijke hondenlosloopweide

Gezien we volop aan het werk zijn om het Park De Vijvers en het Adolf Papeleupark beter en gezelliger te maken, kan je er even niet met je hond wandelen. Je kan wel terecht bij de hondenlosloopweide van het Open Huis aan de Botermarkt.

Buiten deze weide moeten honden aan de leiband. De aanleg van de weide staat bij de Groendienst ingepland voor augustus 2019.