Park aan Cotton Island krijgt nieuwe inrichting

De Stad Gent legt na de zomer van 2018 het park aan Cotton Island aan, met zicht op de Franse Vaart.

Zicht op water

Het park is een groenzone tussen de woningen van Cotton Island en de Franse Vaart. Het is bereikbaar via de onderdoorgang onder de Brusselsesteenweg en via de Edward Pynaertkaai. Doel van het ontwerp is een beter contact met de Franse Vaart. Een pad met zachte tredes brengt je naar het water. Er komt een boomgaard met kerselaars, golvende heuvels en bloemrijk graslanden. En hier en daar een zitbank en spelprikkels voor de allerkleinsten.

Kortom: een aangename plek voor iedereen. Zowel buurtbewoners als passanten kunnen er vertoeven of doorheen fietsen en wandelen.

Dit was de timing

 • Op 20 september 2016 werd het huidig plan voorgelegd aan de bewoners en werknemers uit de buurt. Zij krijgen 2 weken de tijd om opmerkingen en/of vragen door te geven aan de Stad Gent. Dit betekent niet dat er nog grote veranderingen mogelijk zijn aan het ontwerp. De grote lijnen liggen al vast.

  Het ontwerp is namelijk opgemaakt conform het groenstructuurplan. Dit plan bepaalt hoe en waar de Stad op lange termijn wil inzetten op groen in de stad.
   
 • In de 2e helft van oktober 2016 kreeg iedereen een antwoord op zijn/haar vragen of opmerkingen.
   
 • In de loop van oktober 2017 werd de bouwvergunning goedgekeurd.
   
 • Op 23 april 2019 startten de werken. De grond- en verhardingswerken duren tot eind mei 2019. Nadien plaatst de aannemer parkbanken en spelprikkels . Tijdens de zomermaanden zal de buurt al kunnen genieten van het park. In de herfst volgen dan nog de laatste zaaien beplantingswerken.

Ledebergse Scheldemeander brengt groen naar de stad

Gent zet sinds enkele jaren flink in op de aanleg van nieuwe parken, die de recreatiebehoeften dicht bij huis opvangen. Die parken worden niet langer gezien als losliggende eilanden in het stadsweefsel, ze worden met elkaar verbonden in groenassen.

De Ledebergse Scheldemeander is er zo één. Het brengt groen en natuur binnen het bereik van de stadsbewoners. De Scheldemeander is een kortsluiting tussen 2 groenassen: Bovenschelde en Benedenschelde. Zoals alle groenassen van het Ruimtelijk Structuurplan Gent brengt de Scheldemeander groen en natuur tot in de stad.