Extra parkeerplaatsen in Ledeberg

Het parkeergebouw, een buurtparking onder het viaduct B401 en plaatsen voor kort parkeren zorgen voor extra parking in Ledeberg.

In Ledeberg is er nood aan extra parkeerplaatsen, Park & Ride-mogelijkheden en andere parkeerbehoeftes. Daarnaast wil de Stad het gebruik van auto-alternatieven zoals openbaar vervoer en de fiets stimuleren. Om daaraan tegemoet te komen, voorziet de Stad Gent een aantal maatregelen.

500 parkeerplaatsen in het nieuwe parkeergebouw

In de zone tussen de Willem Van Guliklaan, de Gaston Crommenlaan en de Hundelgemsesteenweg (aan de rotonde tussen het centrum van Ledeberg en de B401) komt een nieuw parkeergebouw.

De werken gingen van start op 4 juni 2018. Helaas hebben de werken vertraging opgelopen door een beschadiging van de riolering. Dit had een invloed op de fundering van het gebouw aan de kant van de Hundelgemsesteenweg, waardoor de aannemer deze plaatselijk moest verstevigen. Ondertussen zijn de bijkomende werken aan de fundering van het parkeergebouw en de herstellingswerken aan de riolering achter de rug. De Stad streeft ernaar de parking in de zomer van 2020 te openen

De bouw van het nieuwe parkeergebouw maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject Ledeberg leeft en komt tegemoet aan verschillende parkeerbehoeftes:

  • Extra parkeerplaatsen voor de buurt
  • Park & Ride voor de bezoekers aan de winkels in Ledeberg en in het bijzonder de zondagsmarkt
  • Kort parkeren voor de lokale kleinhandel en horeca
  • Park & Ride voor pendelaars en bezoekers van de Gentse binnenstad

Volgens het nieuwe mobiliteitsplan is de inzet van P+R-faciliteiten een van de maatregelen om het gebruik van alternatieven voor de auto te stimuleren. De creatie van een parkeergebouw past volledig in die P+R-strategie.

Daarnaast komt in het gebouw ook een fietsenstalling voor ‘Parkeer & Fiets’. Het zal gaan om een afgesloten stalling die enkel te openen zal zijn via een badge, gekoppeld aan een parkeerabonnement. 32 fietsers zullen er hun fiets kunnen parkeren. In de toekomst is het mogelijk dat aantal uit te breiden. In het parkeergebouw komen 3 oplaadpunten voor telkens 2 elektrische wagens en publiek sanitair. Lang parkeren is mogelijk, mits mededeling aan de bewaking (MOB).

Om de veiligheid te garanderen zal het parkeergebouw afgesloten worden. Hoe dat precies zal gebeuren wordt momenteel onderzocht. De bewaking zal ‘vanop afstand’ gebeuren. Dat betekent dat bewakers van een naburig parkeergebouw hulp kunnen bieden wanneer nodig.

Ontwerp met respect voor omgeving en milieu

Het parkeergebouw is een ontwerp van L.U.S.T. Architecten en Haerynck-Vanmeirhaeghe Architecten. Het uitzicht van het nieuwe parkeergebouw is een belangrijk element bij de herwaardering van de toegang tot Ledeberg via de Botermarkt. De architectuur van het nieuwe gebouw heeft een beeldbepalende waarde voor dit vernieuwde toegangsgebied tot Ledeberg en tot de Gentse binnenstad.

Het parkeergebouw krijgt daarom een groen karakter: de volledige gevel aan de Hundelgemsesteenweg zal bestaan uit klimgroen. Dankzij de unieke vorm van het gebouw ontstaat ter hoogte van de rotonde een aangename, groene ruimte.

Verder zal bij de bouw maximaal rekening gehouden worden met de richtlijnen van de Stad over duurzaam en energievriendelijk bouwen, rationeel energiegebruik, openbaar groen, verlichting ...

De bouw van het parkeergebouw vangt aan in het voorjaar van 2018. Volgens de huidige plannen zou het gebouw eind 2019 afgewerkt moeten zijn. Begin 2020 zal de parking kunnen worden geopend. Meer informatie vind je op de website van het mobiliteitsbedrijf Gent.

Buurtparking onder het viaduct B401

Onder het viaduct B401 komt ook een nieuwe buurtparking. De nieuwe parking voorziet in extra parkeerplaatsen voor de buurt en is opgenomen in het Ruimtelijke Uitvoeringsplan Groenas 4 - Bovenschelde (RUP). Ook het nieuwe parkeergebouw maakt deel uit van dat RUP.

De grond onder het viaduct is eigendom van het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV). Momenteel onderhandelt de Stad Gent om de concessie voor het stuk grondgebied over te nemen. Zodra de onderhandeling is afgerond, kan de planning voor de aanleg van de buurtparking opgestart worden.

Kort parkeren op wandelafstand

Op wandelafstand van verschillende handelszaken langs de Hundelgemsesteenweg worden een aantal parkeerplaatsen behouden voor kort parkeren.