Bouw van sociale assistentiewoningen

Op de hoek van de Jozef Vervaenestraat en de Hundelgemsesteenweg bouwt WoninGent negentien sociale assistentiewoningen.

In september 2015 gaven Tom Balthazar, voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent en Rudy Coddens, voorzitter van OCMW Gent het officiële startschot van de bouwwerken. De sociale assistentiewoningen zijn een primeur voor de Stad Gent. De bouw vormt een belangrijke stap om zelfstandig wonen met aangepaste hulpverlening ook voor minder gegoede ouderen toegankelijk te maken.

In totaal komen er negentien woningen. Volgens de huidige plannen zullen midden 2017 de eerste bewoners er hun intrek kunnen nemen.

Kwaliteitsvol ouder worden in de eigen buurt

Met het sociaal project willen de Stad Gent en WoninGent wonen in de eigen wijk toegankelijk én betaalbaar maken. Toekomstige bewoners met een beperkt inkomen zullen een beroep kunnen doen op de premie assistentiewoningen van OCMW Gent. Zo krijgen ook de minder gegoede Gentenaars de kans om op een kwaliteitsvolle manier ouder te worden in hun buurt.

Een ontwerp toegespitst op de noden van vandaag

Om die reden speelt het nieuwe gebouw in op de specifieke behoeften van ouderen. Zo zullen alle gemeenschappelijke delen en appartementen toegankelijk zijn voor rolwagengebruikers en komen er handgrepen op de muren van alle gangen en traphallen. Daarnaast zullen in elk appartement voorzieningen aanwezig zijn voor de plaatsing van een oproepsysteem voor noodgevallen.

Naast een eigen terras, zullen bewoners ook gebruik kunnen maken van een binnentuintje. Enkele bomen en een zitbank vormen er de ideale plek om te vertoeven of om een praatje te maken met de medebewoners. Voor het gebouw is ook een ontmoetingsplek voorzien, een openbaar pleintje met een boom dat door Stad Gent zal worden aangelegd.

Daarnaast komen op de begane grond twee vlot toegankelijke bergruimten voor elektrische rolstoelen en (elektrische) fietsen. Bewoners zullen hun auto kunnen plaatsen op een van de zeven parkeerplaatsen, waarvan vier voor personen met een beperking.

Bij het ontwerp besteedde architectenbureau Volt Architecten de nodige aandacht aan de integratie van het project in de wijk. Het nieuwe gebouw zal passen binnen de architectuur van de omliggende straten. Dat gebeurt door de materiaal- en kleurkeuze af te stemmen op elementen die in de directe omgeving terug te vinden zijn. Het gebouw zal bestaan uit een combinatie van glas, beton, baksteen en metaal.

Waar staan we nu?

In 2013 ging WoninGent over tot de sloop van de bestaande woningen op de site. De bouw van de assistentiewoningen ging van start in 2015. In de loop van 2017 zullen de woningen bewoonbaar zijn. WoninGent fungeert als bouwheer en verhuurder.

Ledeberg leeft

WoninGent verwierf de gronden in het kader van het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’. Met het stadsvernieuwingsproject wil de Stad Gent een stevige impuls geven aan Ledeberg om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Dat gebeurt door bestaande kwaliteiten te versterken en knelpunten weg te werken.