Verbeelding van de nieuwe ingang naar Park De Vijvers
Verbeelding van de nieuwe ingang naar Park De Vijvers

Vernieuwing Park De Vijvers en Papeleupark gaat van start

De heraanleg van Park De Vijvers en het Papeleupark gaat van start begin 2019.

Met zijn bijna vijf hectare vormt het Park De Vijvers een groene long in Ledeberg.
Het park is een voormalig kasteeldomein. Langs de De Naeyerdreef staat nog het voormalige poortgebouw. Nu heeft de jeugdbeweging KSJ er haar lokalen.

Hoewel het Park De Vijvers vrij groot is, wordt het niet veel gebruikt. Daarom wordt het park binnenkort vernieuwd. Bijzonder aan die heraanleg is dat ook het Woon- en Zorgcentrum De Vijvers en een terrein van de Afdeling Wegen en Verkeer ten zuiden van de De Naeyerdreef erbij betrokken worden. Als het park heraangelegd is, kan je vanuit de tuin van het Woon- en Zorgcentrum De Vijvers rechtstreeks het park inlopen. Enkele, voor rolstoeltoegankelijke paden zorgen daarvoor. ’s Avonds kunnen ze met poortjes afgesloten worden voor de veiligheid van de bewoners. Verder komen er o.a. ook meer en bredere toegangen, speelterreinen voor grote en kleine kinderen, een petanqueveldje en veel zitbanken. Bos en gazon zullen elkaar afwisselen en de vijver wordt nog aantrekkelijker.

Ook het Adolf Papeleupark heeft een opknapbeurt nodig. In 1969 ging de bouw van de E17 van start. Dat had grote gevolgen voor het Adolf Papeleupark. Het park werd een heel stuk kleiner en van de kommavormige vijver bleef maar de helft meer over.

Met de heraanleg verdwijnt een stukje van de Frans De Coninckstraat om terug park te worden. Kinderen krijgen een avontuurlijke speelplek met zandheuvels en boomstammen om op te klimmen en nieuwe comfortabele wandelpaden slingeren doorheen het landschappelijke park. Een dichte rand van struiken schermt de spoorweg beter af van het park. Langs de vijver mag zich een moerasje ontwikkelen. Leuk voor kikkers, salamanders en oeverplanten.

Langs de Adolf Van Ooteghemstraat komt een groenstrook.

Aanvang werken

De werken startten op dinsdag 8 januari 2019. Deze zomer worden paden, vlonders, banken en speelinfrastructuur geïnstalleerd. Vanaf de herfst starten er vooral beplantingswerken. Het einde van de werken is voorzien voor eind 2019.

De werken zullen gelijktijdig op de drie locaties uitgevoerd worden.

Tijdens de duur van de werken zal de werf afgesloten worden. Dit betekent dat het terrein bijgevolg niet toegankelijk zal zijn. De hinder op de openbare weg zal tot een minimum herleid worden. De toegankelijkheid naar de aanliggende bebouwing zal ten allen tijde gegarandeerd zijn. Ook de verbinding langs de De Naeyerdreef zal gedurende de werken zo veel als mogelijk open blijven. Enkel bij het vernieuwen van het wegdek in de dreef, zal De Stad de verbinding voor fietsers en voetgangers tijdelijk omleiden.

Tijdelijke hondenlosloopweide

Gezien men momenteel volop aan het werk is om het Park De Vijvers en het Adolf Papeleupark beter en gezelliger te maken, kan je er even niet terecht met jouw hond. Daarom werd er gezocht naar een andere plek. Bij het Open Huis aan de Botermarkt zal jouw hond kunnen loslopen in de hondenlosloopweide. Buiten deze weide moeten honden aan de leiband. De aanleg van de weide staat bij de Groendienst ingepland voor augustus 2019.