Heraanleg Belfortstraat en Botermarkt

De Belfortstraat is een aantrekkelijke toegang naar het hart van de stad met onder andere het Belfort en de stadshal.

De vernieuwde Belfortstraat kreeg bij de heraanleg in 2015-2016:

  • Bomen
  • Bredere voetpaden
  • Ruimte voor terrassen en parkeren
  • Sporen 
  • Gescheiden rioleringsstelsel

Meer ruimte voor wandelen en beleven

Het nieuwe ontwerp van de Belfortstraat geeft meer ruimte aan wandelen en beleven. Er zijn bredere voetpaden met ook plaats voor terrassen (en parkeren). De bomen en de afwerking in Italiaanse porfier – de natuursteen die ook in de Hoogpoort ligt – maken de straat zeer aantrekkelijk. De rijbaan is aangelegd in gewassen beton.

Er is gekozen voor Haagbeuk als boomsoort omdat die zich gemakkelijk laat snoeien. De bomen krijgen de vorm van een zuil. Op die manier blijft ook het zicht op de historische gevels van de Belfortstraat gevrijwaard.

Heraanleg Botermarkt

Ook de Botermarkt is volledig vernieuwd. Waar vroeger de aanrijroute voor de tijdelijke Belfortparking was, ligt nu een echt plein voor het stadhuis. De Botermarkt werd aangelegd in dezelfde natuursteen als het Emile Braunplein. Die materiaalkeuze visualiseert de grens van het voetgangersgebied.

Sporen voor de toekomst

Bij de heraanleg hebben de Stad Gent en De Lijn ervoor gekozen om meteen sporen te voorzien in de Belfortstraat en op de Botermarkt. Het zal wellicht nog een aantal jaren duren vooraleer tram 3 door de Belfortstraat rijdt, maar door de sporen nu al aan te leggen, vermijden we een dubbele heraanleg.

In afwachting van de tram worden de sporen opgevuld met rubber. Dit moet de kans op vallen voor fietsers sterk verminderen.

Laatste fase van project KoBra

De heraanleg van de Belfortstraat was de 3e en laatste fase van de KoBra-werken.